ศรชล.ร่วมต้อนรับ ผวจ.สมุทรสาคร เข้าพักฟื้นหลังหายจากป่วย โควิด 19

ศรชล.ร่วมต้อนรับ ผวจ.สมุทรสาคร เข้าพักฟื้นหลังหายจากป่วย โควิด 19

น.อ.เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จว.ประสมุทรสาคร (รอง ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคเอกชนร่วมต้อนรับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ จว.สมุทรสาคร/ ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร ที่เดินทางกลับมาพักฟื้นที่ จว.สมุทรสาคร ภายหลังหายจากอาการป่วยเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในขณะปฎิบัติราชการในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ จว.สมุทรสาคร และเข้ารับการรักษา ณ รพ.ศิริราช ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.63 ระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาใน รพ.รวม 83 วัน

    โดยมี นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการต้อนรับ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการ จว.สมุทรสาคร/ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร ได้กล่าวชื่นชมและกล่าวขอบคุณการทำงาน ของ ศรชล.จว.จว.สมุทรสาคร ในการแก้ปัญหาและการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 จากพื้นที่บนบกสู่แรงงานภาคประมงในทะเล พื้นที่สมุทรสาคร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในครั้งนี้ด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

 

 

Related posts