ลำปาง-ผู้ว่าฯลำปาง ลงนาม MOU รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ลำปาง-ผู้ว่าฯลำปาง ลงนาม MOU รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 ต.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างจังหวัดลำปาง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือน ต.ค. 2565

โดยในมติที่ประชุม ของศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความสูญเสียทาองเศรษฐกิจอย่างมหาศาล รวมทั้งการบาดเจ็บทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จริงจังและต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างความตระหนักรับรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน.

 

วินัย/ ลำปาง รายงาน

Related posts