กองทัพเรือ ส่งกำลังหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

กองทัพเรือ ส่งกำลังหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

กองทัพเรือโดย หน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น (นรส.) โดย

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลชุด เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ตัวแทนกองทัพเรือไทย ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการสวนสนามทางเรือ ณ อ่าวซากามิ จังหวัดคานางาว่า ประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ กองทัพเรือประเทศญี่ปุ่น จัดสวนสนามทางเรือ INTERNATIONAL FLEET REVIEW (IFR) 2022 เนื่องในโอกาส ครบรอบ 70 ปี ของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพการประชุม Western Pacific Naval Symposium (WPNS) ครั้งที่ 18 ของกองทัพเรือประเทศญี่ปุ่น โดยจัดให้มีกิจกรรมการสวนสนามทางเรือขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.65 ณ อ่าวซากามิ จังหวัดคานางาว่า ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับเรียนเชิญ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และภริยา ร่วมชมการสวนสนามทางเรือ และร่วมการประชุม WPNS ระหว่างวันที่ 5 – 10 พ.ย.65

ในการนี้ กองทัพเรือ ได้จัดตั้งหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น (นรส.) บน ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยกำลังพล 157 นาย เดินทางเข้าร่วมสวนสนามทางเรือ และฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ หรือ HA/DR (Humanitarian Assistance / Disaster Relief) และการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (Search and Rescue Exercise หรือ SAREX ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. – 22 พ.ย.65 โดยใช้เส้นทางเดินเรือจาก ฐานทัพเรือสัตหีบ -โยโกซุกะ – โอกินาวา

โดยมี พล.ร.ต.โชคชัย เรืองแจ่ม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ (ผบ.กฟก.1 กร.) เป็นผู้บังคับหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น (ผบ.นรส.)

โดยหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกเดินทางจาก ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มุ่งหน้าสู่น่านน้ำ อ่าวซากามิ จังหวัดคานางาว่า ประเทศญี่ปุ่น เรียบร้อยแล้ว

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

#หน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ

#InternationalFleetReview2022

#กองเรือฟริเกตที่1

Related posts