ทหารเรือร่วมกับวัดป่าเขาย้อยผาแดง เตรียมสถานที่นำองค์ผ้ากฐินมาทอดถวาย ณ วัดป่าเขาย้อยผาแดง

ทหารเรือร่วมกับวัดป่าเขาย้อยผาแดง เตรียมสถานที่นำองค์ผ้ากฐินมาทอดถวาย ณ วัดป่าเขาย้อยผาแดง

***** วันนี้25 ตุลาคม 65 เวลา 15.00 น.นาวาเอก ปริญญา เจริญยิ่ง ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก นฤพล วีระจิตต์ รองผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือพร้อมข้าราชการทหารทัพเรือ โดย หลวงพ่อทวี ปัญญาวุโธ เจ้าอาวาสวัดป่าเขาย้อยผาแดง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นำคณะดูสถานที่จริงโดยในพิธีถวายผ้าองค์กฐินในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 เวลา 17.30 น.ตั้งองค์กฐิน และเวลา 18.30 น.มีพิธีสวดมนต์เย็นพร้อมฉลององค์กฐิน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.มีพิธีบวงสรวงบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ดังจากวัดต่างๆเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

*****นาวาเอก ปริญญา เจริญยิ่ง ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ประธานในพิธีได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดองค์กฐินสามัคคี ณวัดป่าเขาย้อยผาแดง เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จะทอดผ้ากฐินในวันที่ 6 พ.ย. 2565 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อสมทบทุนนำไฟฟ้าเข้าวัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่

***** หลวงพ่อทวี ปญญาวุโธ อายุ 70 ปี แห่งวัดป่าเขาย้อยผาแดง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว หลวงพ่อทวีหรือพระปลัดทวี เกิดวันพฤหัสบดี วันที่ 27 มีนาคม 2495 อายุ 70ปี ถือเป็นพระผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานผู้มีปฏิปทาที่มั่นคง แน่วแน่ เด็ดขาด และจริงจัง ตามแบบฉบับของครูบาอาจารย์ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น หลวงพ่อทวี ปญญาวุโธ ถือได้ว่าเป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่แสวง แห่ง วัดถ้ำเขาตะพาบ อุทัยธานี หลวงปู่แสวงท่านเป็นพระกรรมฐานศิษย์สายตรงหลวงปู่มั่น หลวงปู่แสวงท่านเมตตาหลวงพ่อทวีเป็นอันมากวิชาต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดร่ำเรียนมาจากหลวงปู่มั่นท่านไม่เคยหวง ถ่ายทอดให้จนหมดสิ้นหลวงพ่อทวีท่านยังไปปฏิบัติธรรมจากบารมีและศรัทธาที่หลวงพ่อทวีมีต่อญาติโยม จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันของชาวบ้านนั้นเอง ได้ร่ำเรียนแลกเปลี่ยนวิชาสายกรรมฐานกัน และเห็นว่าที่เนินเขาแห่งนี้เป็นที่เหมาะสมร่มเย็น ที่ตั้งวัดป่าเขาย้อยผาแดงนั้น ก่อนเคยเป็นสมรภูมิรบแห่งประวัติศาสตร์พระเจ้าองค์ดำ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและยังเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพญานาคราช องค์พ่อปู่เขาย้อยผาแดงที่นักรบนับถือบูชากราบไหว้ และยังมีหลวงปู่สูงที่ชาวบ้านเคารพบูชา พระแม่ธรณี ที่นี่ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นวัดป่าที่กำลังพัฒนาบูรณะมาไม่นานจนเป็นวัดป่าเขาย้อยผาแดงจนถึงปัจจุบันและยังต้องการปัจจัยอีกมากและท่านหลวงพ่อทวียังจะต้องการพัฒนาให้เป็นแห่งท่องเที่ยวอีกด้วย

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ ,บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

Related posts