นายกเมืองพัทยา ชงภาครัฐฉีดวัคซีนโควิดฟรีให้ พนง.-ลูกจ้างธุรกิจท่องเที่ยว

นายกเมืองพัทยา ชงภาครัฐฉีดวัคซีนโควิดฟรีให้ พนง.-ลูกจ้างธุรกิจท่องเที่ยว


พัทยา-ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทิ้งกัน! นายกเมืองพัทยาแจงมาตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม ให้พนักงาน-ลูกจ้างธุรกิจท่องเที่ยวแสดงความประสงค์ พร้อมชงภาครัฐสนับสนุนฉีดฟรีไม่ต้องกลับภูมิลำเนา
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยข้อมูลในส่วนของมาตรการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มเติมนอกเหนือจากกลุ่มหลักนั้น ทางเมืองพัทยาได้ประสานไปยังภาคเอกชนเพื่อขอให้รายงานจำนวนพนักงานหรือลูกจ้างที่มาอาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยาว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่คน โดยเมืองพัทยาอาจดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรงในการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงที่ดูแลให้บริการนักท่องเที่ยว โดยพนักงานและลูกจ้างทึ่แจ้งความจำนงค์ไม่ต้องเดินทางกลับไปขอรับการฉีดวัคซีนตามภูมิลำเนาเดิม
ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมืองได้มีการจัดทำโครงการพัทยาคอลเซ็นเตอร์ 1337 ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถขอรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุเตือนภัย การร้องทุกข์ ร้องเรียน และการสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวทั่วไป
จนมาถึงในยุคช่องทางการสื่อสารโดยรวมของนักท่องเที่ยวและประชาชนได้เน้นหนักไปทางโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ เมืองพัทยาจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยการจัดทำโครงการ Pattaya Connect ซึ่ง ณปัจจุบันมีผู้ติดตามในแอพพลิเคชั่นนี้มากถึง 1,000,000 คน เป็นเหมือนตัวกลางที่ช่วยให้ข้อมูลเมืองพัทยาอย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลการจราจร แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และทำการนัดหมายในการขอรับการตรวจสุขภาพจากระบบสาธารสุขของเมืองพัทยาที่กำลังมีการยกระดับอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

 

Related posts