ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกัน” เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทุกรูปแบบ

ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกัน” เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทุกรูปแบบ

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัยในฐานะ กองกำลังป้องกันชายแดน ได้เดินทางตรวจเยี่ยม หมวดลาดตระเวนที่ 2 กองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่ 2 ในภารกิจ ลาดตระเวน ร่วม ไทย-มาเลเซีย ณ บ้านบางขุด ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการลาดตระเวนร่วมระหว่างกำลังทหารทางบกทั้ง 2 ประเทศ ในการปฏิบัติการร่วมกันตามแนวชายแดนในการสกัดกั้น ป้องกัน เฝ้าตรวจการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามแนวชายแดน อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหาร ระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย รวมถึงการเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยในการประชุม APEC จะมีการพบปะ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งมอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล หมวดลาดตระเวนที่ 2 พร้อมทั้งพบปะกับกำลังพล หมวดลาดตระเวนของประเทศมาเลเซีย และได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งจะทำการลาดตระเวนร่วมกัน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย และความสงบตามแนวชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ

 

ทั้งนี้การลาดตระเวนร่วม ไทย-มาเลเซีย ของ หมวดลาดตระเวน ที่ 2 จะทำการลาดตระเวนในระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่ บ้าน สะ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง ไปจนถึงด่านศุลกากรสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

 

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน

Related posts