มุกดาหาร นพค.24 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)

มุกดาหาร นพค.24 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 65 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีส่วนราชการ นพค.24 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมกับส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส การป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ ได้มีการประกาศให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ มีการนำธนบัตรและเหรียญบาทมาใช้ในประเทศ ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑล เทศาภิบาล จังหวัด และอำเภอ ทรงริเริ่มสร้างทางรถไฟ สายแรกกรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา ทรงก่อตั้งไปรษณีย์ ไฟฟ้า ประปา นอกจากนี้ได้มีงานพระราชนิพนธ์ ที่สำคัญอีกมากมาย

 

ทั้งนี้ วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยทางราชการจึงได้ประกาศให้ เป็น “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือ ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมักจะเรียกพระนามว่า “พระปิยมหาราช” แปลว่า ราชายิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นที่รัก และเรียกว่าพระพุทธเจ้าหลวง องค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

 

โดยพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง หรือ พ.ศ.2411 รวมสิริดำรงราชสมบัติ 42 ปี 22 วัน เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2453 ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา 57 พรรษา

 

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร

081-0501177

 

 

Related posts