ข่าว รมต.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมแปลงปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร บ้านคลองหว้า 

ข่าว รมต.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมแปลงปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร บ้านคลองหว้า

***** เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะได้เดินทางมา ที่บ้านคลองหว้า หมู่ 7 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเยี่ยมชมโครงการปลูกและแปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจรของศูนย์ฝึก และพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนสระแก้ว มีนายธชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ นายรุ่งเพชร พิมอ่อน กำนันตำบลทับพริก นางรัตนากร พุตเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก นางปราณี คำไกร รองนายก นายสี แจ้งสว่าง รองนายก นายวิชิต คำไกร ผอ.รพ.สต.ทับพริก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตรกำนัน หน่วยงานราชการ ประชาชนให้การต้อนรับ พร้อมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาต้อนรับ พร้อมทั้งให้ชาวบ้านสอบ ถามปัญหาต่างๆ มีสมาชิกผู้ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ได้เสนอว่าอยากให้บริษัทที่รับชื้อ ประกันราคา เพราะว่าช่วงนี้ราคาตกต่ำมา

*****รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า ขอรับเรื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน อดีตที่ผ่านมาชาวบ้านในชุมชนตำบลทับพริก มีอาชีพหลักๆ คือการปลูกข้าวโพดปลูก อ้อย ปลูกมันสำประหลัง มีชาวบ้านในชุมชนหันมาปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน ซึ่งทำรายได้ดี จึงมีผู้สนใจปลูกมากขึ้น

*****นายวิชิต คำไกร ผอ.รพ.สต.ทับพริก นายรุ่งเพชร พิมอ่อน กำนันตำบลทับพริก ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ได้ขอจดทะเบียนรัฐวิสาหกิจเพื่อร่วมกลุ่ม รับสมาชิกที่สนใจปลูกฟ้าทะลายโจร ในขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 50 คน พื้นที่ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 30 ไร่ ที่ผ่านมาราคาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท แต่ในขณะนี้ราคา ตกต่ำมาก

***** นางมะลิวัลย์ แสงพันธุ์ อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 232 บ้านคลองหว้า หมู่ 7 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้กล่าวว่า ในขณะนี้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรตกต่ำมาก ตากแห้งขายได้ในราคากิโลกรัมละ 45 บาท อยากฝาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไขเรื่องราคาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรด้วย เพราะสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณรักษาโรคต่างๆได้หลายชนิดและเป็นสมุนไพรของไทยตั้งแต่โบราณ

***ภาพ/ข่าว ประหยัด ตีวะบุตร/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

Related posts