เชียงราย สธ.เชียงราย ปูพรมตรวจสอบในอำเภอแม่สายแล้วยังไม่พบ กาแฟอันตรายจากจีน

เชียงราย สธ.เชียงราย ปูพรมตรวจสอบในอำเภอแม่สายแล้วยังไม่พบ กาแฟอันตรายจากจีน

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนางสาวไพจิตร ชัยจำรูญพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน กรณีที่มีข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่าในท่าขี้เหล็ก พบพระสงฆ์ 1 รูป และฆราวาส จำนวน 4 ราย ดื่มกาแฟสำเร็จรูป พิมพ์ตรายี่ห้อ Coffee Shop very good มีตัวอักษรภาษาจีน เขียนกำกับว่า “粉良 8 杯 ” เกิดอาการคล้ายอาหารเป็นพิษ สลบไสล ไม่ได้สติ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ชายแดนฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า นั้น

 

จังหวัดเชียงราย โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีความห่วงใยความปลอดภัยสุขภาพของประชาชนต่อการบริโภคอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกัน ซึ่งเกรงว่าอาจจะมีผลิตภัณฑ์กาแฟดังกล่าวถูกลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายหรือนำเข้ามาบริโภคในฝั่งประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สาย ประกอบด้วย โรงพยาบาลแม่สาย สำนักสาธารณสุขอำเภอแม่สาย กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่สาย ลงตรวจสอบตลาดการค้าชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่สาย ได้แก่ ตลาดไม้ลุงขน ตลาดเหมืองแดง ตลาดดอยเวา แต่ยังไม่พบมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟดังกล่าว มีเพียงรายงานการพบสินค้าชนิดนี้ในพื้นที่ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่าเท่านั้น และได้ตรวจสอบกับโรงพยาบาลแม่สาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกในเขตอำเภอแม่สาย ไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการผิดปกติจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ในพื้นที่แต่อย่างใด

นอกจากนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ยังได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอให้ร้านค้าต่างๆ ได้เฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ให้แอบนำมาจำหน่ายเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนนำไปบริโภค และฝากแจ้งเตือนมายังประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เพราะอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึง กรณีหากจะซื้อกาแฟมารับประทานขอให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ภายใต้เครื่องหมาย อย. และมีฉลากภาษาไทยที่แสดงรายละเอียด เช่น ชื่ออาหาร ส่วนประกอบสำคัญ เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ วันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุ ผู้ที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอัตราโทษตามมาตรา 53 จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Related posts