นายก อบจ.พิจิตร แจกข้าวสารถุงใหญ่บรรเทาวิกฤตน้ำท่วมลุ่มน้ำยม-ลุ่มน้ำน่านที่ล้นตลิ่ง

นายก อบจ.พิจิตร แจกข้าวสารถุงใหญ่บรรเทาวิกฤตน้ำท่วมลุ่มน้ำยม-ลุ่มน้ำน่านที่ล้นตลิ่ง

 

พิจิตรชลประทานยังปักธงแดง ในขณะที่แม่น้ำยม-แม่น้ำน่านมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง แต่พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่อยู่ริมสองฝั่งน้ำยังคงถูกน้ำท่วมหลายพันครัวเรือน ล่าสุด นายก อบจ.พิจิตร จัดงบประมาณแจกข้าวสารถุงใหญ่หนัก 15 กก. ให้ชาวบ้านมีข้าวสารกรอกหม้อในช่วงวิกฤตน้ำท่วมที่ยาวนานกว่า 2 เดือนแล้ว ปภ.พิจิตร สรุปพื้นที่ประสบภัย 12 อำเภอ 17 ตำบล 466 หมู่ บ้าน 5,046 ครัวเรือน

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร ลงพื้นที่นำข้าวสารและน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้กับราษฎรที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมมายาวนานกว่า 2 เดือนแล้ว โดยได้นำข้าวสารถุงใหญ่หนัก 15 กก. และน้ำดื่ม 1 แพ็ค รวมจำนวน 2,085 ชุด โดยได้แจกให้กับชาวบ้านใน 12 ตำบล ซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำยม ซึ่งระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งมีหลายพื้นที่น้ำท่วมเส้นทางคมนานคม ชาวบ้านต้องใช้เรือพาย-เรือหางยาว เป็นพาหนะเข้า-ออก หมู่บ้าน ซึ่งสร้างความทุกข์และความยากลำบากให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้

 

ในส่วนของ นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ก็ได้ออกสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรในเขตสองฝั่งริมแม่น้ำน่านที่ อ.บางมูลนาก ก็พบว่ามีระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงล้นตลิ่งน้ำไหลย้อนจากแม่น้ำน่านผ่านประตูระบาบน้ำที่ ต.บางไผ่ เข้าไปในคลองอีกด้วย รวมถึงพื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างที่เห็นในภาพ

นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล ผอ.โครงการชลประทานพิจิตร รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่าน-แม่น้ำยม ว่า ยังคงปักธงแดงเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ในเกณฑ์วิกฤตระดับน้ำล้นตลิ่งในที่ลุ่มต่ำ ซึ่งขณะนี้มีการปิดประตูระบายน้ำคลองสาขาต่างๆที่เชื่อมกับแม่น้ำน่านเพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักย้อนเข้าไปในคลองไม่ให้น้ำท่วมไร่นาและเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน ล่าสุดวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่จุดวัดระดับ อ.เมืองพิจิตร น้ำลดลง 17 ซม. ที่ อ.บางมูลนาก น้ำลดลง 11 ซม. ซึ่งถือว่าอยู่ในจุดวิกฤต ในส่วนของแม่น้ำยมระดับน้ำทรงตัวในที่ลุ่มต่ำน้ำเอ่อล้นตลิ่งบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำยมประสบกับปัญหาน้ำท่วมมีเกิดขึ้นจริง

 

ในส่วนของ นางสาวชาครียา เศรษฐเสรี หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดพิจิตร เปิดเผยรายงานสรุปเหตุอุทกภัยจังหวัดพิจิตร ประกาศพื้นที่ประสบภัยและเขตหึความช่วยเหลือ 12 อำเภอ 70 ตำบล 466 หมู่บ้าน 5,046 ครัวเรือน

 

นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงษ์ นายก อบต.รังนก อ.สามง่าม ซึ่งพื้นที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ริมแม่น้ำยมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ เปิดเผยว่า น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร 986 หลังคาเรือน สิ่งของที่ต้องการขอความช่วยเหลือขณะนี้ คือ เวชภัณฑ์หรือยาเพื่อรักษาสุขภาพกับโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำท่วม คือ สิ่งที่ต้องการมากที่สุดในช่วงนี้

 

สิทธิพจน์ พิจิตร

 

 

 

 

 

 

Related posts