พิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว

พิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว

*****เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้ นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีโดยมี พันตำรวจเอก เอกอนันต์ หูแก้ว ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามตามการบริหารงานตำรวจ พ่อค้าประชาชน และสื่อมวลชนจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมงานในครั้งนี้

*****พันตำรวจเอก เอกอนันต์ หูแก้ว ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว กล่าวว่า ตามที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดหาผู้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว โดยการก่อสร้างกำแพงรัวรอบสถานีเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และเนื่องด้วยในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสถานี ตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจและอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว และประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนกิจกรรมใน สภ.เมืองสระแก้ว เพื่อเป็นเกียรติให้กับพันตำรวจเอก เอกอนันต์ หูแก้ว ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว ดังนั้นทางสมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้วได้ร่วมกับผู้สื่อข่าวร่วม ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับ พันตำรวจเอก เอกอนันต์ หูแก้ว ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว ผู้ที่พัฒนาในการก่อสร้างกำแพงรั้วรอบสถานีตำรวจในวันดังกล่าว

*****พันตำรวจเอก เอกอนันต์ หูแก้ว ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว จากนั้นได้มีพิธีสงฆ์ ณ หน้า สภ.เมืองสระแก้ว และพิธีอ่านสารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของเหล่าข้าราชการตำรวจ และได้มีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและพลเมืองดีที่ช่วยเหลือราชการตำรวจประจำปี 2565 จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจ อีกทั้งจะได้ร่วมกันทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่เพื่อนข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตไปแล้ว และขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายด้วยความจริงใจ ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ใช้ความรู้ความสามารถ ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด ช่วยกันขับเคลื่อนงานของสานักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นที่พึ่งกับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง

 

 

 

Related posts