สีสัน..นกกาบบัวสวนสัตว์สงขลาที่ปล่อยตามธรรมชาติกลับคืนถิ่น มาทำรังวางไข่บนเสาสัญญาณโทรศัพท์

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

สีสัน..นกกาบบัวสวนสัตว์สงขลาที่ปล่อยตามธรรมชาติกลับคืนถิ่น มาทำรังวางไข่บนเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่เคยอาศัยทำรังวางไข่เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริเวณนี้มีความปลอดภัย มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เคยอาศัยมานานเป็นแหล่งน้ำที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ หลังบินอพยพไปอาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำและพื้นที่นาที่ไม่ห่างไกลจากสวนสัตว์สงขลา ขณะนี้ย้ายคืนถิ่นกลับเข้ามาอยู่ภายในสวนสัตว์สงขลาอีกแล้ว

สีสัน..ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำภายในสวนสัตว์สงขลา ซึ่งเดิมเป็นที่อาศัยวางไข่ทำรังของนกกาบบัวที่ปล่อยตามธรรมชาติของสวนสัตว์สงขลาบนเสาสัญญาณโทรศัพท์ เมื่อปีที่ผ่านมา พื้นที่อ่างเก็บน้ำมีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคภายในสวนสัตว์ ทำให้นกกาบบัวต้องบินอพยพไปอาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำและพื้นที่นาที่ไม่ห่างไกลจากสวนสัตว์ และเมื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ นกกาบบัวสวนสัตว์สงขลาที่ปล่อยตามธรรมชาติบินกลับคืนถิ่นมาทำรังวางไข่บนเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำที่พวกมันเคยทำรังวางไข่

ในขณะเดียวกันงานอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ได้ออกสำรวจพบว่า จุดที่นกกาบบัวทำรังบนเสาสัญญาณโทรศัพท์ มี 2 จุด จุดแรกอยู่บริเวณกลางเสา 2 รังและปลายเสา 2 รัง เสาสูงประมาณ 30 เมตร มีนกกาบบัวประมาณ 10 ตัว สำหรับจุดที่ 2 เสาในชุมชนซอย 17 บ้านสวนตูล มี 2 รังเช่นเดียวกัน เสาสูงประมาณ 30 เมตร มีนกกาบบัวประมาณ 8 – 10 ตัวจำนวนลูกที่ฟักแล้ว ประมาณ 6 ตัว กำลังฟักประมาณ 5 รัง ไข่ประมาณ 10 ฟองที่กำลังฟักอยู่

ฝ่ายบำรุงสัตว์ สวนสัตว์สงขลา ได้ให้เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์นำอาหารไปให้นกกาบบัวกินทุกวัน ทำให้นกมีพฤติกรรมการจดจำและคุ้นชินกับเจ้าหน้าที่ที่นำอาหารไปให้ทุกวัน นกจะบินลงมาจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ลงมากินอาหารพร้อมกัน

  นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์ของนกกาบบัวที่สวนสัตว์สงขลาช่วงอยู่ในช่วงฤดูขยายพันธุ์ จะเห็นว่านกกาบบัวกลับมาทำรังจับคู่ขยายพันธุ์วางไข่และเลี้ยงลูก จะเห็นได้ว่ามีหลายรังบริเวณสระน้ำสวนสัตว์สงขลาที่อยู่ด้านหลังนี้ เนื่องจากบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่ที่นกรู้สึกมีความปลอดภัย เรามีทั้งอ่างเก็บน้ำซึ่งในช่วงนี้มีน้ำเต็มแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนและเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้อาหาร ทำให้บริเวณมีทั้งแหล่งน้ำแหล่งอาหารและจุดที่นกมอบว่าจุดที่แข็งแรงและทำรังได้มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆกัน ก่อนหน้านี้นกก็เคยทำรังที่ต้นไม้ใหญ่ แต่ด้วยการใช้ประโยชน์มานานหลายปีต้นไม้ก็ได้ตายลงเขาก็เลยย้ายขึ้นไปทำรังบนเสาสัญญาณโทรศัพท์แทน จริงๆแล้วก็ยังมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่นกพยายามทำรังอยู่ แต่น่าจะอาจแข็งแรงไม่พอ

 

Related posts