ศรีสะเกษ !! รักษาราชการผู้ว่าฯศรีสะเกษและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอราษีไศล

ศรีสะเกษ !! รักษาราชการผู้ว่าฯศรีสะเกษและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอราษีไศล

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายวัฒนา พุฒิชาติ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอราษีไศล โดยมีนายพีระพงศ์ ผ่องหมื่น หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอราษีไศล นายสายันต์ ศรีธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค หน่วยทหาร ตำรวจ กลุ่มศิษย์ยานุศิษย์วัดป่าวังน้ำทิพย์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสะพานบุญ และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระบุญชวน ธรรมโฆสโก เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำทิพย์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ร่วมมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลหนองแคในเบื้องต้นจำนวน 414 ถุง และปัจจัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านปลาขาว ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล และบ้านมะยาง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล นอกจากนี้ยังได้มี ศิลปินนักร้อง อาทิ มนต์แคนแก่นคูน เสถียรทํามือ ร่วมให้กำลังใจสร้างความบันเทิงผ่อนคลายความเครียด พร้อมกับมอบถุงยังชีพและปัจจัยให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลหนองแคต่อไป

************

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts