ศรีสะเกษ !! ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ เผยสถานการณ์น้ำในจังหวัดศรีสะเกษเริ่มลดแล้ว 4-10 ซม. คาดปลายเดือน ต.ค.นี้เข้าสู่ภาวะปกติแน่นอน

ศรีสะเกษ !! ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ เผยสถานการณ์น้ำในจังหวัดศรีสะเกษเริ่มลดแล้ว 4-10 ซม. คาดปลายเดือน ต.ค.นี้เข้าสู่ภาวะปกติแน่นอน

เมื่อวันที่ 17ตุลาคม 2565 นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ เปิดเผยข่าวดีว่า จากการสำรวจระดับน้ำในรอบ 6 ชั่วโมงในวันนี้ พบว่า ทุกสถานีวัดน้ำ (M) ต่างๆ มีปริมาณน้ำลดลง รวมทั้งที่ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอุบลราชธานี ก็ลดลงเช่นกัน ในระดับ 4-20 เซนติเมตร โดยสถานี (M) ที่มีปริมาณน้ำลดลงมากที่สุด คือที่ สถานี M176 ลำห้วยขยูง อ.กันทรารมย์ ลดลง 20 เซนติเมตร และสถานี M42 ลำห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ลดลง 19 เซนติเมตร ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติคาดว่าจะใช้เวลาประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ โดยอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 16 แห่ง เก็บกักน้ำได้ 208.34 ล้าน ลบ.ม ปัจจุบันเก็บกักได้ 214.52ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 102.97เปอร์เซ็นต์ แนวโน้มทรงตัวเพื่อรักษาระดับเก็บกัก 100 เปอร์เซ็นต์ / ความปลอดภัยของเขื่อนดิน ( Dam Safety) ปกติดีทุกแห่ง ลุ่มน้ำในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง M9 M42 M176 และ M190 จากการวิเคราะห์จุดตรวจวัด M ต่างๆ ลดลง ทุก M

ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า จากการวิเคราะห์ระดับน้ำในลุ่มน้ำมูลของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี พบว่า M6A(บุรีรัมย์) M4(สุรินทร์) M5 (ราษีไศล) M182(กันทรารมย์) และ M7(เมืองอุบลราชธานี) ลดลง กล่าวคือ M6A  จากลด 8 ซม. เป็น ลดลง 4 ซม. M4 จากลดลง 5 ซม. เป็นลดลง 7 ซม. M5 จากลดลง 2 ซม ลดลง 4 ซม. M182 จากเพิ่มขึ้น 1 ซม.เป็นลดลง 5 ซม และM7 จากลดลง 2 ซม. เป็นลดลง 3 ซม

ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า ระดับน้ำในแม่น้ำมูลช่วงจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ลดลงทุกสถานี จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว นอกจากนี้โครงการชลประทานศรีสะเกษ ยังได้นำเสนอต่อพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ที่เดินทามาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำลำห้วยสำราญรอบเมืองศรีสะเกษ (bypass) เพื่อช่วยเหลือเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และโครงการก่อสร้างระบบผันน้ำจากลุ่มน้ำห้วยสำราญไปลุ่มน้ำห้วยทาและขยูง จึงขอแจ้งข่าวดีให้ประชาชนที่อพยพไปพักอาศัยตามสถานที่ต่างๆได้เตรียมอพยพกลับสู่บ้านพักตนเองต่อไป

************

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

 

Related posts