สุโขทัย-วัดพลายชุมพลจัดพิธียกฉัตรทองคำแท้ ประดิษฐ์ฐานยอดอุโบสถหลังใหม่

สุโขทัย-วัดพลายชุมพลจัดพิธียกฉัตรทองคำแท้ ประดิษฐ์ฐานยอดอุโบสถหลังใหม่

 

ที่วัดพลายชุมพล บ้านหางคลอง หมู่5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย พระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล ได้จัดพิธียกฉัตรทองคำแท้ ขึ้นประดิษฐ์ฐานยอดอุโบสถหลังใหม่ โดยมีพระธรรมวิมลมุนี ผศ.ดร. (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ ป.ธ.๕) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร. พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด สุโขทัย เขต 1 ร่วมจุดเทียนบูชาฉัตรทองคำแท้ พระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น พระธรรมวิมลมุนี ผศ.ดร. (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ ป.ธ.๕) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส ได้พรมน้ำพุทธมนต์ที่ฉัตรทองคำแท้ โดยมีชาวบ้านร่วมในพิธียกฉัตรทองคำแท้ ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อร่วมยกฉัตรทองคำแท้ ประดิษฐ์ฐานยอดอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งขณะที่กำลังทำพิธียกฉัตรทองคำแท้ ท้องฟ้าที่สว่างจ้ากัลมีเมฆลอยมาบดบังจนคลึ้มซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านที่มาร่วมในพิธี ซึ่งกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิของพิธียกฉัตรทองคำแท้ ประดิษฐ์ฐานยอดอุโบสถหลังใหม่

 

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts