ยโสธร “จัดพิธีถวายตราตั้งเจ้าอาวาสในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม”

ยโสธร “จัดพิธีถวายตราตั้งเจ้าอาวาสในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม”

16 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 นที่วัดสามัคคีวนาราม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายมงคล ชื่นตา นายก เทศมนตรีเทศบาลกุดชุมพัฒนา เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมในพิธีรับมอบหนังสือตราตั้งเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอกุดชุม โดยมีพระเทพวงษาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธรประธานฝ่ายสงฆ์เป็นองค์ประธาน และมีพระครูประกิจวรโชติ เจ้าคณะอำเภอกุดชุม พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอกุดชุมอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีและมีวัดที่ได้รับการแต่งตั้งเจ้าอาวาส6 รูปประกอบด้วย พระพรหมลิขิต นิสสโร วัดนาซึม ต.นาโส่ /พระณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทโธ วัดสุขสว่าง ต.โนนเปือย /พระกาญจน์ ฐิตธัมโม วัดโคกสวาท ต.นาโส่/พระศราวุธ ขันติสาโร วัดกุดไกรสร ต.หนองหมี/พระบุญกัน ปุณญาคโม วัดโสกน้ำขาว ต.ห้วยแก้ง/พระพลรวี อิทธิเตโช วัดคำน้อย ต.หนองหมี อำเภอกุดชุม และแต่งตั้งพระสุทิน กิตติโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามัคคีวนารามอีก1รูป สร้างขวัญและกำลังใจให้สาธุชน ญาติโยมทุกวัดที่มีโอกาศได้รับหนังสำคัญในครั้งนี้

///พลากร แก้วขวัญข้า

Related posts