ควันหลง วิ่งควายบ้านสุรศักดิ์ ชาวบ้านร่วมอนุรักษ์เพื่อคงไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้รู้จักและร่วมสืบสานประเพณี

ควันหลง วิ่งควายบ้านสุรศักดิ์ ชาวบ้านร่วมอนุรักษ์เพื่อคงไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้รู้จักและร่วมสืบสานประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรมงานประเพณีวิ่งควายของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 16 ต.ค.65 ที่บริเวณตลาดสุรศักดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายกอบต.เขาคันทรง เป็นประธานเปิดประเพณีวิ่งควาย การประกวดควายสวยงาม และ การประกวดผลิตผลทางการเกษตรบ้านสรุศักดิ์ ตำบลเขาคันทรง โดยมี นายบรรพต สลับศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง เป็นประธานจัดงาน กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยการจัดงานนั้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัดชลบุรี ภายในงานจัดให้มีการประกวด ควายสวยงาม ตามธรรมชาติ ควายตบแต่งสวยงาม ควายตบแต่งตลกขบขัน ประกวดผลิตทางการเกษตร อาทิ มะพร้าวน้ำหอม สับปะรดหวาน มันสำปะหลังประเภท ชนิดแป้ง และชนิดน้ำหนักมากในปีนี้

   โดยมี นายเกรียงศักดิ์ พิมาพันธุ์ศรี ประธานสภาอบต.เขาคันทรง นายอุทิน พรพจน์ธนมาศ ผู้ใหญ่บ้านม.7 นายเจริญพร แก้วสุมา ผู้ใหญ่บ้านม.8ตำบลเขาคันทรง พร้อมกับประชาชนในพื้นที่ และ กลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจประเพณีวิ่งควายและการประกวดผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันมีความเจริญของบ้านเมืองและพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยที่จะนำควายมาวิ่งในตลาดจึงนำมาเดินโชว์และประกวดประเภทสวยงานและตลกขบขันแทนเพื่อให้เด็กรุ่นหลังรู้จักประเพณีดังกล่าว ซึ่งการจัดประเพณีวิ่งควายของชาวตลาดสุรศักดิ์ ตำบลเขาคันทรง ก็เพื่อสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมงานประเพณีวิ่งควายของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป และเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร ได้พบปะสังสรรค์ เกิดความสนุกสนานรื่นเริง และสร้างความสามัคคีในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ควายให้อยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป แม้ปัจจุบันสังคมเจริญขึ้นอย่างมาก และมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน แต่ชาวบ้านสุรศักดิ์ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา ยังยึดถือประเพณีดั้งเดิมอยู่

 

Related posts