จุรินทร์ รองนายก.ฯ และ รมว.พาณิชย์ ลง จ.ชุมพร เดินหน้ากิจกรรม อมก๋อยโมเดล@ชุมพร ช่วยเกษตรกรชุมพร

วันนี้(14 ต.ค. 65) เวลา 14.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รอง นายก.ฯ-รมว.พานิชย์ พร้อมด้วย นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ นำคณะลงพื้นที่พบปะประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดคุณภาพตำบลวังใหม่ ม. 5 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร และเป็นประธานเปิดกิจกรรม “พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล@ชุมพร” โดยมี นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ รอง ผวจ.ชุมพร หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรชุมพรในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ทางกรมการค้าภายใน ได้มีการลงนามทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดคุณภาพวังใหม่และภาคเอกชนอีก 5 รายได้แก่ 1. บ. มรกต คอร์ดเปอเรชั่น กรู๊ป จก. 2. มาตา เทรดดิ้ง จก. 3. บ.เอ็มที ฟรุ๊ตแลนด์ จก. 4. วินเทคซาวน์ จก. 5. หจก.เรด เลม่อน จก. และรับซื้อทำสัญญารับซื้อผลมังคุดของเกษตรกรวังใหม่ในวันนี้ด้วย โดยมี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และ นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายในและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชุมพรเข้าร่วม

จากนั้นเดินทางไปยังวิทยาลัยอาชีวะศึกษาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมี สมศักดิ์ อยู่รอด รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรและคณะให้การต้อนรับ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร และมอบโฉนดที่ดินจากกองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกร ให้กับ เกษตรกรจังหวัดชุมพร 4 ราย

จากนั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รอง นายก.ฯ-รมว.พานิชย์ และคณะออกลงเดินในตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพร เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า แล้วได้สอบถามประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดชุมพร พบว่ายังอยู่ในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ควบคุมอยู่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รอง นายก.ฯ-รมว.พานิชย์ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดในวันนี้เรียกว่า “อมก๋อยโมเดล” ซึ่งตนได้คิดขึ้นและใช้ยุทธศาสตร์ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เกษตรกร ตามพระราชบัญญัติระบบเกษตรพันธสัญญาให้เกษตรกรกลุ่มมังคุดวังใหม่ 2 กลุ่ม และผู้ซื้อจาก 5 บริษัทใหญ่ โดยกรมการค้าภายในเป็นผู้ดำเนินการ 5 บริษัท ได้แก่ 1.ตลาดมรกต จ.ชุมพร 2.มาตาเทรดดิ้ง 3.วินเทคซาวด์ 4.เอ็มทีฟรุ๊ตแลนด์ และ 5.เรดเลม่อน และวันนี้ได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปแล้ว 4,000 ตันเท่ากับ 40% ของผลผลิตมังคุดชุมพรทั้งปี เพื่อดึงราคาตลาดให้เกษตรกรชาวสวนมังคุดชุมพรมีหลักประกัน ราคามังคุดจะสูงกว่าราคาเฉลี่ยปี 2565 ประมาณ 20% เพื่อมาช่วยสร้างหลักประกันสร้างเงินให้กับพี่น้องชาวสวนมังคุดภาคใต้สำหรับอนาคตปีหน้า

นอกจากนั้นเรายังมีตลาดที่จีนที่รองรับสินค้าเกษตรอีกมากมาย เพราะก่อนหน้าเราได้เปิดตลาดไว้แล้ว และจากนี้ก็รอผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรที่จะเก็บเกี่ยวต่อไป นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รอง นายก.ฯ-รมว.พานิชย์ กล่าวปิดท้าย

Related posts