กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี ชี้แจงสื่อมวลชนเรื่องถนนชำรุดตามที่ชาวบ้านร้องเรียน และได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมความเสียหาย ในส่วนของโครงสร้างทางจนแล้วเสร็จ

    ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว ความว่า”ชาวบ้านหมู่5 ตำบลเขาคันทรง เดือดร้อนจากถนนในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำท่วมขังเวลาฝนตก สัญจรไปมาลำบาก เสี่ยงอุบัติเหตุ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขด่วน”นั้น

โดยทางกรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี ได้ชี้แจงมาทาง สื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาว่า แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในข่าว ขอเรียนชี้แจงว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสาย ชบ.๕๐๖๘ แยกทางหลวงชนบทสาย ชบ.๓๐๘๓ –บ.มาบระหงษ์  โดยช่วงที่เสียหายอยู่ที่ กม.๒ มีระยะทาง 15 เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางละมุง โดยที่ผ่านมานั้นทาง บทช.บางละมุง ได้มีการซ่อมบำรุงและตรวจสอบสายทางตามปกติแต่เนื่องจากช่วงถนนที่เสียหายนั้นมีลักษณะเป็นแอ่ง และ ไม่มีโครงสร้างระบายน้ำ ประกอบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา มีเหตุฝนตกอย่างหนัก จึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วมขังและระบายได้ยาก นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวยังมีรถบรรทุกใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจรเป็นจำนวนมากจึงเป็นเหตุให้ถนนเสียหายอย่างรวดเร็วในเบื้องต้น ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมความเสียหาย ในส่วนของโครงสร้างทางแล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการทำผิวลาดยาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๒ วัน พร้อมทั้งประสานชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ ถึงแผนการดำเนินการในอนาคต โดยจะปรับปรุงยกระดับสายทางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

ซึ่งในวันนี้(14 ต.ค.2565) เวลา 14.30 น.ผู้สื่อข่าวได้ลงตรวจสอบถนนสาย ชบ.๕๐๖๘ แยกทางหลวงชนบทสาย ชบ.๓๐๘๓ –บ.มาบระหงษ์  หมู่5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา พบว่าเจ้าหน้าที่ของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางละมุง กำลังซ่อมพื้นผิวถนน โดยใช้หินเกล็ด โรยพื้นผิวถนนที่ปรับแล้ว และใช้ยางแอสฟัลท์ หรือ ยางมะตอย ลาดพื้นถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนเส้นดังกล่าวที่ชำรุด ได้ชั่วคราว ก่อนที่จะดำเนินการยกระดับ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำ ในเดือนพฤษจิกายนที่จะถึงนี้ตามงบประมาณที่อนุมัติมา ซึ่งการซ่อมแซมถนนจะเสร็จสิ้นในวันนี้ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ

โดยนายพิชิต ขันติพงษ์ ชาวบ้านในละแวกนั้นได้กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณที่มาซ่อมแซมถนนในครั้งนี้ เป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้น และจะทำการเทคอนกรีตในเดือนพฤษจิกายน  รู้สึกพอใจ ในตอนนี้การจราจรราบรื่นดี ไม่สะดุด ซึ่งตรงนี้ที่มาทำเป็นของกรมทางบางละมุงมาทำ

Related posts