วิทยาลัยเทคนิคระยองและภาคเอกชนจัดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

นางขวัญเรือน สะและวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) ได้เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน (Light for a Better Life) ณ โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 12-15 ตุลาคม 2565  โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ร่วมกับนักศึกษาภาควิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วัตถุประสงค์คือ 1.ลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้และการเสียหายทรัพย์สินของโรงเรียน  2. ประหยัดค่าไฟฟ้า  3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 4. สร้างการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 40 คน   จัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณโดย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

Related posts