สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก จัดกิจกรรมก้าวเดินด้วยศรัทธาบนสันเขื่อนขุนด่านปราการชล พร้อมจุดเทียนถวายราชสดุดี

เมื่อเวลา 17.30 น.ของวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายศิริรัฐ เข็มนาค นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เป็นประธานปล่อยแถวก้าวเดินด้วยศรัทธา บนสันเขื่อนขุนด่านปราการชล ระยะทาง 5.2 กม. ตามโครงการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงของแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมก้าวเดินด้วยความศรัทธา พร้อมจุดเทียนถวายราชสดุดีเป็นจำนวนมาก

ด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมก้าวเดินด้วยศัรทธา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ซึ่งปีนี้บรรจบครบรอบพอดี เพื่อสร้างกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนมีความตระหนักในคุณค่าในสิ่งที่พระองค์ท่านได้มอบให้เพื่อสืบสานและต่อยอดในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวในการบูรนาการการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อจัดให้เป็นกิจกรรมประจำปีของเขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นการส่งำเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกอีก

ด้วย