รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2565  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย  เกษกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรั๙กาลที่ 9   โดยมีนายตระการ ชาลี  จ่าจังหวัดศรีสะเกษ  รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ  นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันกวาดถนน เก็บขยะและปลูกต้นและไม้ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าสำนำงานภายในบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นายสำรวย  เกษกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งจะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ พระองค์ทรงพระราชทานให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกายและแรงใจ ในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

 

Related posts