ประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2565 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำตัวแทนข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมใจน้อมเกล้าฯ ประกอบพิธีทางศาสนา บำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

สำหรับการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าว ทาง จ.ลำปางได้จัดให้มีขึ้น ที่ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ร่วมสวดพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสวดมาติกาและสดับปกรณ์ อุทิศส่วนบุญถวายเป็นพระราชกุศล ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมนำคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร รวมจำนวน 49 รูป ร่วมอนุโมทนาออกรับสิ่งของบิณฑบาตร

โดยการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ในวันนี้ ประชาชนชาวลำปาง ต่างได้พร้อมใจที่จะร่วมกันออกมา ทำกิจกรรมความดีอีกครั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 หลังการครบรอบ 6 ปี ของการเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกสำนึกถึงพระเมตตาคุณ พระเกียรติคุณ คุณูปการในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้เคยทรงพระราชกรณีกิจตรากตรำพระวรกายมาอย่างยาวนานถึง 70 ปี นับตั้งแต่เสด็จฯ ขึ้นครองราชย์ ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ ได้มีความอยู่ดีด้วยความผาสุกมาตลอดรัชสมัย.

Related posts