สุพรรณบุรี-ประภัตรเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมสุพรรณ

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี นายยศดนัย น้อยแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายบุญฤทธิ์ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก รักษาการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน บริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน มีปริมาณที่สูงขึ้นต่อเนื่อง สาเหตุมาจากแม่น้ำท่าจีน รับการระบายน้ำมาจาก เขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง วันละประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร (150 ลบ.ม./วินาที) ไหลเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนและทุ่งโพธิ์พระยา มีมวลน้ำ 180 ลบ.ม./วินาที ที่ระบายจากประตูพลเทพ จ.ชัยนาท (ปากแม่น้ำท่าจีน) ทำให้วันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงขึ้นอีก 3 ซม. จึงต้องเตือนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในที่ราบลุ่มเก็บของขึ้นที่สูง ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ยังจะไม่มีน้ำเพิ่มเติม ซึ่งแต่เดิมเขื่อนเจ้าพระยาได้ปล่อยน้ำเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนวันละ20คิวและค่อยๆเพิ่มจนกระทั้งวันวันนี้ประตูน้ำพลเทพได้ระบายน้ำเข้าสู่แม่น้ำท่าจีน 180 ลบ.ม./วินาที นอกจากนี้ยังมีน้ำที่รับจาก จ.อุทัยธานี เข้าสู่เขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง ทำให้เขื่อนกระเสียวมีประมาณน้ำที่รับได้เกินร้อยเปอร์เซนต์ น้ำในเขื่อนกระเสียวที่ระบายออกมาก็ไหลเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้น วันละเกือบ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้พื้นที่พื้นที่การเกษตร ที่ทำนาข้าว ในพื้นที่ อ.สามชุก อ.ศรีประจันต์ อ.ดอนเจดีย์ และ อ.เมือง ถูกน้ำท่วมเสียหายจำหลายพันไร่ นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนถูกน้ำท่วมอีกหลายพันหลัง

ด้านนายบุญฤทธิ์ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก รักษาการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เผยว่า สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง ปริมาณน้ำเกินความจุของอ่างแล้ว ตั้งแต่วันที่10 ต.ค.2565 ที่ผ่านมา ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนกระเสียวยังเกินความจุอยู่ที่ 21ลบ.ม. ทำให้น้ำล้นฝายยางสปริลเวย์ และการระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนวันนี้อยู่ที่ 70 ลบ.ม./วินาที ขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนกระเสียวตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้ว อยู่ในแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีน้ำเติมเข้ามาในเขื่อนกระเสียวคาดว่าน่าจะอีกไม่เกิน 4-5วัน ปริมาณน้ำน่าจะสามารถควบคุมได้

นายยศดนัย น้อยแก้ว ผอ.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี กล่าวว่า ขณะนี้การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูพลเทพ จ.ชัยนาท เข้าสู่แม่น้ำท่าจีนวันนี้รับน้ำเข้ามาอยู่ที่ 180 ลบ.ม./วินาที ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำท่าจีน ซึ่งมวลน้ำที่ไหลผ่านจากประตูพลเทพผ่านมายังประตูน้ำสามชุกเข้ามาถึงบริเวณประตูน้ำโพธิ์พระยาปริมาณน้ำอยู่ที่ 300ลบ.ม./วินาที และได้ระบายน้ำออกจากประตูน้ำโพธิ์พระยาทั้งซ้ายและขาวอยู่ที่ 30 ลบ.ม./วินาที ขณะที่การระบายน้ำท้ายประตู้น้ำโพธิ์พยาอยู่ที่ 267ลบ.ม./วินาที ซึ่งได้คุมระดับน้ำทั้งเหนือและท้ายน้ำไม่ให้น้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งจะไม่ให้น้ำเข้าไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองสุพรรณบุรี และพยามรักษาโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชไม่ให้น้ำเข้าท่วมได้ ซึ่งมวลน้ำที่สูงในแม่น้ำท่าจีนทำให้ประชาชนที่อยู่นอกคันกันน้ำได้รับผลกระทบน้ำท่วมกว่าแปดพันไร่ สำหรับน้ำในทุ่งโพธิ์พระยาขณะนี้ปริมาณน้ำที่รับมาเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แล้ว ในตอนนี้รับน้ำถึง102เปอร์เซ็นต์ โดยการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนได้ระบายออกผ่านไป จ.นครปฐม เข้า จ.สมุทรสาคร เพื่องลงทะเล ซึ่งการระบายน้ำออกจาก จ.สุพรรณบุรี อยู่ที่ 400 ลบ.ม./วินาที

ด้านนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี กล่าวขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำได้อย่างดี ทำให้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวนาที่ทำนาในทุ่งเจ้าเจ็ดและทุ่งโพธิ์พระยาสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ทัน และยังเป็นผลดีที่ชวงแรกที่ชลประทานยังไม่มีการระบายน้ำเข้าทุ่ง จึงทำให้รอบที่สองที่มีปริมาณน้ำบวกกับฝนที่ตกในพื้นที่เกิน30เปอร์เซ็นต์ สามารถระบายน้ำเข้าทุ่งได้ และยังระบายน้ำได้ยังต่อเนื่องด้วย ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้ ตนมองว่าการบริหารยากมาก อย่างไรก็ตามตนขอขอบคุณ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.จังหวัดสุพรรณบุรี ยังกล่าวว่าตนเองได้เล่าถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมเมื่อปี2564 และมาปีนี้ก็มาถูกน้ำท่วมซ้ำอีก เพื่อหาแนวทางเยียวยาช่วยเหลือ ขณะที่นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้รับปากว่าบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับการชดเชยช่วยเหลือในปีนี้พร้อมผลักดันเข้าคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบส่วนจะได้หลังคาเรือนละเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการประชุม ครม.นัดที่จะถึงนี้

Related posts