ผวา..ชายคลุ้มคลั่ง ถือมีดพร้า เดินวนเวียนรอบศูนย์เลี้ยงเด็ก นายอำเภอบ้านม่วง สั่งชุดปฏิบัติการพิเศษ เข้าควบคุมตัวนำเข้าบำบัดรักษาทันที

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ  10.00 น. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง มอบหมายให้ นายไทยสมุทร จันทร์ทองสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/ปปส. หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ นำกำลัง สมาชิก อส. ประกอบด้วย มญ.บัวบาล สายเมฆ มญ.ยุทธนา สุ่มมาตย์ อส.ท.พงศกร วรรณโนมัยอส.ต.จีรมิตร นิละปะกะ อส.ต.สนุก ศาลาคำ อส.ต.นิรุจน์ มุ่งรวมกลาง อส.เกียรติยศ เพชรนอก อส.ธีรศักดิ์ บุญปากดี อส.ปิติพงษ์ ศรีขันแก้ว อส.นันธวุฒิ ศรีสุธรรม  เดินทางเข้าตรวจสอบควบคุมเหตุการณ์ที่ตำบลบ่อแก้ว

เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่งานป้องกัน อบต.บ่อแก้วว่า มีชายต้องสงสัยถืออาวุธมีดพร้า เดินวนเวียนรอบบริเวณรั้วประตูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลุมพุก ทำให้ ครู และ เด็กๆ ต่างตื่นตกใจกลัว เกรงว่าจะเกิดเหตุร้าย ต่อมา ชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอบ้านม่วงไปถึงที่เกิดเหตุ ได้เข้าตรวจสอบ โดยครูผู้ดูแลศูนย์ฯ แจ้งว่า เคยเห็นชายคนดังกล่าวมา หลายครั้ง ซึ่งมักแอบมาเสพยาและนั่งเล่นตรงศาลาประชาคมใกล้กับศูนย์เด็ก ตนเกรงว่า จะเกิดเหตุร้ายจึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้าน และโทรศัพท์แจ้งเหตุด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ได้มาดูแลความปลอดภัย เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามชายต้องสงสัย ตรวจสารเสพติดในร่างกาย พร้อมนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและ ติดตามพฤติกรรมต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบจุดล่อแหลมของสถานที่ และ เฝ้าระวังเหตุอันตรายอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้  นายอำเภอบ้านม่วง ได้จัดชุด อส. / ชรบ. ออกลาดตระเวน ตรวจตราดูศูนย์เด็กฯ ทุกตำบล เพื่อป้องกันเฝ้าระวังด้านยาเสพติด และ การกระทำความผิดอาชญากรรมต่อเนื่อง เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน

Related posts