ควันหลงประเพณีออกพรรษาที่สวยสดงดงามในตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันออกพรรษา  นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษา ที่ตำบลแม่ลาหลวง โดยนายอุดม  สุจา กำนันตำบลแม่ลาหลวง ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ลาหลวง , บ้านสันติพัฒนาได้ร่วมกับ ผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน วัดแม่ลาหลวง , สภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ลาหลวง โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลแม่ลาหลวง สถานีตำรวจภูธรแม่ลาหลวง และโรงเรียนภายในตำบลแม่ลาหลวงอีกจำนวน 5 โรงเรียน รวมถึงประชาชนในตำบลแม่ลาหลวง และพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม“งานประเพณีออกพรรษาตำบลแม่ลาหลวงประจำปี 2565 ขึ้นภายใต้ชื่องาน “ประเพณีแห่เทียนเหง(เทียนพันเล่ม) โกมปันดวง.ประจำปี 2565 ณ บริเวณบ้านแม่ลาหลวงและบ้านสันติพัฒนา ตำบลแม่ลาหลวง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังมุ่งหวังให้ก่อเกิดการร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังสามัคคีผู้คนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ลาหลวง แสดงออกถึงการรวมพลังความเข้มแข็งของชุมชน ร่วมมือกันบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโดยพลังของคนชุมชนท้องถิ่นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมออกพรรษา ภายใต้ชื่องาน “ประเพณีแห่เทียนเหง(เทียนพันเล่ม) โกมปันดวง โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) ดำเนินโดยโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบ้านแม่ลาหลวง  โดยได้จัดขบวนแห่เทียนเหงไปตามถนนต่างๆภายในหมู่บ้านจัดตั้งรูปขบวนอย่างสวยงามไม่แพ้อำเภอและตำบลใหญ่ๆที่จัดกัน.

Related posts