นายกวิทยา นำบุคลากร อบจ.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ สวนสุขภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการดูแล รักษา พัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้ การทำความสะอาดแหล่งน้ำ การทาสีไหล่ทาง รวมไปถึงการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสุขภาพ

Related posts