อำเภอเบตงจัดใหญ่งานประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2556 พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมลากเรือพระไปทั่วเขตเทศบาล ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 11 ต.ค.65 ที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลและอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2556 ที่ทางอำเภอเบตง ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ พี่น้องประชาชน วัดต่างในพื้นที่ และวัดไทยในเปิงกาลังฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 -13 ตุลาคม 2565 ท่ามกลางสายฝน โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นายสกุล  เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทย และ มาเลเซีย จำนวนมากเข้าร่วม ท่างกลางการรักษาความปลอดภัย และคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง

ขบวนเรือพระ ซึ่งมีจำนวน 11 ลำ จากวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอเบตง และอีก 1 ลำ จากวัดไทยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ตกแต่งอย่างสวยงาม ได้แห่เคลื่อนขบวนออกจากถนนราคราชบำรุง ไปรอบเขตเทศบาลเมืองเบตง ผ่านตลาดสด หอนาฬิกา อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและชักลากเรือพระ ภายในขบวนมีขบวนกลองยาว นางรำ แต่วตัวสวยงาม รำนำหน้าขบวนเรือพระ ท่ามกลางการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่คอยชมอยู่ตามสองข้างทางที่ขบวนเรือพระผ่าน ก่อนที่เรือพระทั้งหมดจะไปจอดที่บริเวณสถานที่จัดงาน

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า การจัดงานประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย เพื่ออนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรมเทศกาลออกพรรษา ประเพณีชักพระ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และส่งเสริมความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เล็งเห็นความสำคัญคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเข้าเป็นส่วนร่วมในกิจกรรม ที่จัดให้มีขึ้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ คนในท้องถิ่น ชุมชนต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย และชาวไทยในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  ขบวนแห่เรือพระ และพิธีสมโภชเรือพระ การประกวดเรือพระ ประกวดต้ม ประกวดแทงต้ม การแข่งขันกินต้ม การแข่งขันขูดมะพร้าว การชกมวยตับการชกมวยทะเล การแสดงจากชมรมจิตอาสาลูกเสือชาวบ้านอำเภอเบตง การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีจากวงฟิวส์และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

Related posts