โรงเรียนนางรองพิทยาคม จัดนิทรรศการศิลปะบูรณาการ ART FRIENDS ครั้งที่ 17 ร่วมกับนิทรรศการโครงงานบูรณาการผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจากมะละกอ

โรงเรียนนางรองพิทยาคม จัดนิทรรศการศิลปะบูรณาการ ART FRIENDS ครั้งที่ 17 ร่วมกับนิทรรศการโครงงานบูรณาการผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจากมะละกอ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.15 น. โรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้จัดนิทรรศการศิลปะบูรณาการ ART FRIENDS ครั้งที่ 17 ร่วมกับนิทรรศการโครงงานบูรณาการผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจากมะละกอ โดยมีนางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นประธานในพิธี และนางสาวนพเก้า หุยวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธานชมรมศิลปะนางรองพิทฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,200 คน คณะวิทยากรนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการ

ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ มีการนำผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ของคณะครูและนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยการจัดบูธนิทรรศการศิลปะของนักเรียนระดับชั้นม.3 และชั้นม.4 รวมทั้งการนำเสนอโครงการบูรณาการผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจากมะละกอ ระดับชั้นม.4 ซึ่งมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะละกออย่างหลากหลาย มีการเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย จัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา เป็นการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

หลังพิธีเปิดนิทรรศการ มีการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ ในชุดธิดาฟ้าหยาด และมอบภาพจิตรกรรมไทยให้กับประธานในพิธี หลังจากนั้นผู้อำนวยการและคณะได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ และช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ร่วมแสดงนิทรรศการ

นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมและยินดีที่ได้มาเป็นประธานในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ รู้สึกภูมิใจที่นักเรียนมีความสามารถทางศิลปะในด้านต่างๆ ทั้งในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป อีกทั้งนิทรรศการโครงงานบูรณาการ ที่นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ วางแผนการทำงาน การจัดจำหน่าย ซึ่งสามารถพัฒนาสู่การสร้างอาชีพให้กับนักเรียนได้

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุรินทร์

Related posts