ตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี

วันที่ 11 ต.ค.65  เวลา 08.30 น. จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกับ วัดพระพุทธฉาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน “สืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” ประจำปี 2565 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่จังหวัดสระบุรี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีมาแต่โบราณกาล

โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพี่น้องพุทธศาสนิกชนหลายพันคนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าในวันออกพรรษา ซึ่งตามตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระชนมายุอยู่นั้น ทรงเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และกลับมายังมนุษย์โลกที่เมืองสังกัสคีรี ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11ประชาชนต่างมารอเฝ้ารับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนั้นท่านได้กล่าวว่าเป็นวันเปิดโลก ทำให้โลกมนุษย์ สวรรค์ และนรกต่างเห็นกันและกัน ประชาชนที่มาจำนวนมากที่มาเฝ้ารอเสด็จต่าง ปารถนาใส่บาตรพระพุทธองค์ โดยประชาชนที่อยู่ห่างออกไปไม่สามารถจะใส่บาตรได้ถึง จึงใช้วิธีการโยนอาหารของตนลงในบาตรของพระพุทธเจ้า และพระสาวก โดยอาหารเหล่านั้นตกลงในบาตรเป็นที่อัศจรรย์

โดยในพิธีการตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน มีการจำลองการเสด็จลงมาจากสวรรค์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงส์เพื่อลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อโปรดสัตว์ และมนุษย์โลก โดยมีนางฟ้า นางสวรรค์  เทวดา เสด็จร่วมขบวน พร้อมการฟ้อนรำของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จาก 13 อำเภอร่วมรำวงในเพลงรำวงสระบุรี ร่วม 2,000 คน ในระหว่างขบวนแห่มีชาวบ้านรอใส่บาตรด้วยข้าวต้มลูกโยน (ข้าวต้มลูกโยนที่ห่อด้วยใบมะพร้าวหรือใบลำเจียกไว้หางยาว) ข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้แก่พระภิกษุ-สามเณร

Related posts