คณะสงฆ์วัดป่าน้อยดงเมืองมอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลอีเซ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  นายสุวรรณ เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  และพระอาจารย์ อิทธิพล  อธิปุญโญ  เจ้าอาวาสวัดป่าน้อยดงเมือง ตำบลอีเซ คณะสงฆ์วัดป่าน้อยดงเมือง ได้เป็นประธานมอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลอีเซ

โดยมีนายสุวรรณ  โสดา นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ กำนันตำบลอีเซ และผู้ใหญ่บ้าน นำผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นตำบลอีเซเข้ารับถุงยังชีพจำนวน 73 ราย  เป็นบ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 จำนวน 16 ครัวเรือน และบ้านหนองจะมะ หมู่ที่ 10 ตำบลอีเซ จำนวน 57 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาช่วยเหลือความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลอีเซในเบื้องต้นต่อไป

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  กล่าวว่า  ในวันนี้ได้ลงพื้นตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 ตำบลอีเซ ปรากฏว่ามีปริมาณน้ำลดลงประมาณ 5 เซนติเมตรและที่บ้านหนองจะมะ หมู่ที่  10  ตำบลอีเซ มีปริมาณน้ำลดลงประมาณ 5 เซนติเมตร  คาดว่าสถานการณ์จะลดลงไปเรื่อย  และเข้าสภาพปกติในเร็วๆนี้

 

Related posts