พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลบ่อวินร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดพันเสด็จในท่ามกลางสายฝน

เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่11 ต.ค. ที่บริเวณลานวัดพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พระครูสุภัทรธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสุก เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาของพุทธศาสนิกชน เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวไทย และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันออกพรรษาของพุทธศาสนิกชนที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีมีที่มาจากปรารภเหตุ ครั้งสมัยพุทธกาล มีเหตุการณ์ตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือในพรรษาที่ 7 พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนเทวโลก หรือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้นถึงวันมหาปวารณา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 พระองค์ได้เสด็จลงจากเทวโลก ชาวเมืองสมัยพุทธกาลจึงพากันทำบุญตักบาตร ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันถัดมา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11) การทำบุญตักบาตรในวันนั้น จึงได้ชื่อว่า “ตักบาตรเทโวโรหณะ” ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียงตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นจึงนิยมตักบาตรเทโว จนเป็นประเพณีสืบต่อมาจวบถึงปัจจุบัน

 

Related posts