สหกรณ์มิตรแท้แท็กซี่จำกัดร่วมกับชมรมคนรักเพื่อนจันทร์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2565 ที่บ้านโก หมู่ที่ 13 ตำบลส้มป่อย  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  นายจันทร์  หวนสันเทียะ สมาชิกชิกเทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประธานชมรมคนรักเพือนจันทร์  ได้เป็นประธานมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เราคนไทยไม่ทิ้งกัน ที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย  ร.ต.อ.ชาญชัย  กะตะศิลาชัย  รองสารวัตรสืบสวนจังหวัดศรีสะเกษ  และนายพงษ์ศักดิ์  แสงใส  ผู้ใหญ่บ้านโก  หมู่ที่ 13 ได้นำราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลส้อมป่อยจำนวน 6 หมู่บ้าน จำนวน 260 ครอบครัว  เข้ารับมอบถุงยังชีพ-น้ำดื่มและไข่ไก่ มูลค่าชุดละประมาณ 600 บาท  และลงพื้นนั่งเรือลุยน้ำท่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านโกถึงบ้านจำนวน 7 หลังคาด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตำบลส้มป่อย  อำเภอราษีไศลที่ประสบภัยน้ำท่วมในเบื้องต้นต่อไป

หลังจากนายจันทร์  หวนสันเทียะ  ประธานชมรมคนรักเพือนจันทร์  และคณะประกอบด้วยด้วยนายเดชมนตรี  จันทร์แจ่มและนายบุญมี  โพธิ์สมบูรณ์ รองประธานสหกรณ์มิตรแท้แท็กซี่จำกัด  ก็ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านบ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองแค มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 50 ชุด และที่บ้านเพียมาด ตำบลหนองแค จำนวน 50 ชุด นอกจากนี้สหกรณ์มิตรแท้แท็กซี่จำกัดร่วมกับชมรมคนรักเพื่อนจันทร์  ยังได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่บ้านบังหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล  จำนวน 40 ชุด อีกด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  อำเภอรีไศลที่ประสบภัยน้ำท่วมในเบื้องต้นต่อไป

นายจันทร์  หวนสันเทียะ ประธานชมรมคนรักเพือนจันทร์ กล่าวว่า  วันนี้สหกรณ์มิตรแท้แท็กซี่จำกัดร่วมกับชมรมคนรักเพื่อนจันทร์ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 500 ชุด โดยมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลส้อมป่อยจำนวน 6 หมู่บ้าน จำนวน 260 ครอบครัว  บ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองแค จำนวน 50 ชุด บ้านเพียมาด ตำบลหนองแค จำนวน 50 ชุด และบ้านบังหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล  จำนวน 40 ชุด  ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์มิตรแท้แท็กซี่จำกัด  สมาชิกชมรมคนรักเพื่อนจันทร์ที่ให้การอนุเคราะห์ถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ขอให้จงประสบแต่โชคดี  เจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยทุกๆท่านเทอญ

Related posts