ทำบุญตักบาตรสืบทอดประเพณีชาวไทยเวียงบ้านคีรีวัน ที่ร่วมแรงร่วมใจนำลูกหลานเข้าวัดทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2565 10 ตุลาคม 2565

ที่วัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ชาวไทยเวียงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลศรีนาวามายาวนาน ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมัดข้าวต้ม เพื่อแจกจ่ายผู้ที่มาร่วมงานบุญ ที่มีการเตรียมการกันมาล่วงหน้าก่อนวันตักบาตรวันออกพรรษา ที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน สมัยปู่ย่าตายายจนถึงลูกหลาน ซึ่งถือเป็นประเพณีพื้นบ้าน โดยมีพระครูอุดมกิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลสาริกา เขต 1 เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน  ประธานสงฆ์

ที่ร่วมคิดร่วมทำและร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมและให้การสนับสนุน ในทุกเรื่อง เป็นศูนย์กลางการทำงานในโครงการต่างๆ ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้ง”บ้าน วัด โรงเรียนและส่วนราชการ” อันเป็นพลังความรักความสามัคคีของชุมชน ในวันออกพรรษา ชาวไทยเวียงและประชาชนทั่วไป ต่างพาลูกหลานเข้าวัดมาทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก มีการตั้งกองผ้าป่า การทำบุญเพื่อพัฒนาวัดตามกำลังศรัทธา โดยมีขบวนเทวดา นางฟ้า นำบวนต่อกันเรียงรายไปจนถุงพระสงฆ์ เดินลงมาจากเขาคีรีวัน เป็นแถวที่สวยงาม เพื่อรับอาหารจากผู้ใจบุญนำมาถวาย ในบาตรรอย่าเป็นระเบียบ เรียบร้อย เรียบง่าย ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ตักบาตรเสร็จ ผู้ที่มาร่วมในงานบุญจะได้รับข้าวต้มมัดกลับบ้านทุกราย ถือเป็นการ “มัดใจกันไว้ ผูกพัน ร่วมกันพัฒนา” ของชาวไทยเวียงต่อไป

Related posts