ปราจีนบุรี เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 10 ตค.65 เมื่อเวลา 14:00 น.วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าจะราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1000 ถุง มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมและตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ในโอกาสนี้ นายพงษ์สิทธิ์เรื่องจำนงค์ ได้เชิญพระราชประแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แต่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้นำครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบรับทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านพญาวัง ต.บ้านทาม จำนวน 10 ครัวเรือน ตลอดจนตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรที่ประสบอุทกภัยอีกด้วย

จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของราษฎรในพื้นที่ 4 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอประจันตคาม อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอบ้านสร้าง รวม 36 ตำบล236 หมู่บ้าน 3 เทศบาล 17 ชุมชน มีราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 12,120 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ 13 ตำบล 28 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ 4,904 ไร่ บ่อปลา 18 บ่อ ปศุสัตว์ 202 ตัว.

Related posts