ชาวบ้าน3หมู่เร่งช่วยทําเส้นสัญจรหลังถนนสายหลักนํ้ามูลเอ่อท่วมสูงสุด

ชาวจาน ตําบลทับใหญ่ อํารัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์เกือบ200คนระดมรถไถนาพวงท้ายทางการเกษตรจํานวน50คันร่วมมือร่วมใจสมัครสมานสามัคคีกันทั้งชาย,หญิง,นําหินคลุกถมจุดที่มีนํ้าท่วมขังของเส้นทางลัดถนนในทุ่งนาเส้นทางหนองปลวก-ไปหลังโรงเรียนบ้านจานวิทยา ในระยะทาง3กิโลเมตรเนื่องจากถนนสายหลักระหว่างบ้านจาน-บ้านทับใหญ่ไปยังตัวอําเภอรัตนบุรีแม่นํ้ามูลได้เพิ่มขึ้นสูงโดยรถยนต์ ,รถไถ่นาทางการเกษตร, รถจักรยานยนต์,ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลย ต้องให้รถสะเทือนนํ้าสะเทือนบกของ ทหาร มทบ.25จังหวัดสุรินทร์และทางเรือท้องแบนเท่านั้นในการเข้าออกหมู่บ้านทั้ง3หมู่

ดังนั้นผู้นําชุมชน ส.อบต.พร้อมชาวบ้านทั้ง 3 หมู่มี หมู่6 หมู่8 หมู่ 9 เกือบ 200 คนพร้อมรถไถ่นาทางการเกษตรจํานวน50คันจึงมือร่วมใจกันพัฒนาปรับปรุงเส้นสํารองสายเส้นหนองปลวกไปยังบ้านจานระยะ3กิโลเมตรเพื่อให้ให้ชาวบ้านทั้ง3หมู่เข้าออกไปสู่ภายนอกได้สะดวกหลังทั้งหมู่บ้านกลายเป็นเกาะถนนถูกตัดขาดทั้งหมด

บรรยากาศเต็มไปด้วยสมัครสนามสามัคคีมีการนําข้าวปลาอาหารนํ้าเครื่องดื่มมาบริการกินกันช่วงพักเที่ยงเป็นด้วยความอบอุ่นและทาง สภ.ตํารวจรัตนบุรียังจัดเจ้าหน้าที่มาคอยให้อํานวยความสะดวกตั้งแต่ช่วงดเช้าจนถึงบ่ายสร้างความประทับใจชาวบ้านผู้ประสบภัยพิษัตินํ้าท่วมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก….

Related posts