ญาติโยมขึ้นรถไถลุยน้ำท่วม ไปตักบาตรเทโวที่วัดพลายชุมพล

วันออกพรรษาในปีนี้ ในบางพื้นที่ของ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย ยังคงมีบ้านเรือนประชาชน และวัดที่ยังคงถูกน้ำท่วม เช่นเดียวกับวัดพรายชุมพล บ้านหางคลอง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย ปีนี้ก็ถูกน้ำท่วมวัดเช่นกัน แม้ว่าระดับน้ำที่ท่วมวัดจะลดลงแต่ถนนทางเข้าวัดก็ยังคงถูกน้ำท่วมสูง 50 ซม. ถึง 1.50 เมตร ระยะทางกว่า 2 เมตร ทางวัดยังคงต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกวัด แต่ด้วยแรงศรัทธา อันแร่งกล้าของพุทธศาสนิกชน ชาวบ้านวัดหางคลอง ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จึงใช้รถไถนาขาดใหญ่ใส่พ่วงท้าย ชักชวนเพื่อนบ้าน เดินทางร่วมทางบุญไปด้วยกัน โดยนั่งโดยสารเข้าไปจนถึงวิหารแดง ซึ่งทางวัดพลายชุมพลใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว.

จากการสอบถาหลวงพี่นาค เจ้าอาวาศวัดพลายชุมพล กล่าวว่า น้ำท่วมคราวนี้ เป็นน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอก ที่ไหลลงมารวมกับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน ทำให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่วัดพลายชุมพล ถนนสายหลักเส้นทางเข้าวัดมีน้ำท่วมขังสูงเกือบ 1.50  เมตร ทำให้ต้องใช้เรือพายในการสัญจรเข้าออก โชคดีที่ช่วงนี้ไม่มีฝนตก การระบายน้ำได้ดีขึ้น ทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังค่อยๆลดลง แต่ก็ยังมีน้ำท่วมในบริเวณวัดบางจุดยังคงมีน้ำท่วมอยู่ประมาณ 50ซม. และในวันนี้เมื่อเห็นญาติโยม มีความศรัทธานั่งรถไถลุยน้ำเข้ามาทำบุญวันออกพรรษากันเป็นจำนวนมาก ก็รู้สึกปลาบปลื้มใจที่ชาวบ้านมีต่อวัดพลายชุมพล และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แม้ยังมีน้ำท่วมอยู่แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค”สายธาราหรือจะสู้ธารน้ำใจ” ทำให้ทางวัดมีกำลังใจในการที่จะพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านหางคลองต่อไป.

Related posts