อำเภอศรีราชาร่วมกับอบต.บ่อวิน เน้นย้ำตลาดสด ตลาดนัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งพ่อค้าแม่ค้า และผู้จับจ่ายใช้สอย

อำเภอศรีราชาร่วมกับอบต.บ่อวิน เน้นย้ำตลาดสด ตลาดนัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งพ่อค้าแม่ค้า และผู้จับจ่ายใช้สอย


เมื่อวันที่ผ่านมานายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกอบต.บ่อวิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน- บ้านบ่อวิน กล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตตลาดเป็นจุดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ใน ได้วางมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในตลาดสดและตลาดนัดในพื้นที่เขตอบต.บ่อวิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขอบต.บ่อวิน และหน่วยงานเกี่ยวข้องอาทิ นายอานนท์ สุภาภรณ์ ผ้ใหญ่บ้านม.6 นายนำพงศ์ เอี่ยวสีหยก ผู้ใหญ่บ้านม.7 นางวิไลวรรณ เกิดไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านม.3 นายบรรจง แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และนางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา ร่วมออกตรวจสอบมาตรการ ทางตลาดมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจำนวน 2 จุด มีจุดทางเข้า- ทางออก ทางเดียว มีQR Code ไทยชนะเพื่อให้ประชาชนลงชื่อเข้าใช้บริการชัดเจน มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตั้งตามจุดต่างๆ ร้านค้ามีการตั้งเว้นระยะห่าง และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ประชาชนให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี ……ปราโมทย์/รายงาน

 

Related posts