ชาวสงขลาออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

เมื่อช่วงเช้าวันนี้  10  ตุลาคม  2565 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา ที่บริเวณย่านการค้าวชิรา ถนนทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา  ประชาชนชาวสงขลาได้นำอาหารหวานคาว และอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณริมถนนสองข้างทาง เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยทุกคนที่ออกมาทำบุญตักบาตรในวันนี้มีความตั้งใจที่จะทำบุญตักบาตร หลังจากเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน   เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต

และในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีตักบาตรเทโว เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์ ปีนี้เทศบาลนครสงขลา ได้จัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว โดยทำบุญตักบาตรเทโวบริเวณเชิงบันไดหัวพญานาคทางขึ้นเขาตังกวน     หลังจากนั้นเวลา 09.00 น.นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ก็จะเป็นประธานเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 ของเทศบาลนครสงขลา ที่บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์

Related posts