ลพบุรี เขื่อนป่าสักฯ ล้นระดับน้ำ 113 %เกินความจุเพิ่มการระบาย

ลพบุรี 101065 เขื่อนป่าสักฯ ล้นระดับน้ำ 113 %เกินความจุเพิ่มการระบาย

สถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงระบายน้ำอย่างเนื่องวันละ 77 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากยังมีน้ำเหนือไหลลงสู่ตัวเขื่องจำนวนมาก ส่วนคลองชัยนาท – ป่าสัก ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางน้ำให้ไหลลงทุ่ง

จากการติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในวันนี้พบว่ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างวันละ 869 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที หรือ 75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเทียบกับเมื่อวานที่ผ่านมาลดลง 56 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ยังคงต้องระบายน้ำออกลงสู่ท้ายเขื่อนเท่าเดิมคือวันละ 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 77 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ในตัวเขื่อนมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 1,089 ล้านลูกบาศก์เมตรลดลงจากเมื่อวาน 3 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 113 ของความจุสูงสุดคือ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำป่าสักในบางพื้นที่เพราะเป็นการพร่องน้ำ เพื่อรองรับน้ำจากจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ยังคงมีปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ในตัวเขื่อนอีกจำนวนมาก

ขณะที่ทางด้านสถานการณ์น้ำในคลองชัยนาท – ป่าสัก นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 แจ้งว่าได้มีการผันน้ำลงในแม่น้ำบางขาม พร้อมกับได้แจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยติดแม่น้ำบางขาม ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากได้มีการผันน้ำในคลองชลประทานสาย ชัยนาท – ป่าสัก ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีระดับสูงไหลล้นตลิ่ง โดยจะผันน้ำลงสู่แม่น้ำบางขามที่อาจจะทำให้ประชาชนที่มีที่พักอาศัยติดแม่น้ำบางขามติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำของแม่น้ำบางขามจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ อาจสูงกว่าตลิ่งประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

 

Related posts