ประกวดสาวเหลือน้อย บ้านนา ในประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี

……จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกันจัดงานประกวดสาวเหลือน้อย บ้านนา ในประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี

…จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกันจัดงานประเพณีวิ่งควาย หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก หลังจากช่วงกลางวันได้จัดการประกวดวิ่งควาย ยังบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีแล้ว ในช่วงกลางคืนทางเทศบาลเมืองชลบุรียังได้จัดการประกวดสาวเหลือน้อย บ้านนา ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ได้มีผู้เข้าสมัครทั้งสิ้น 35 คน โดยคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดต้องเป็นเพศหญิง มีสัญชาติไทย ภูมิลำเนาต้องอยู่ในจังหวัดชลบุรี อายุต้องมากกว่า 61ปีขึ้นไป สุขภาพต้องแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านศีลธรรม ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆในการประกวดสาวเหลือน้อยบ้านนา ในปีที่ผ่านมา เกณฑ์การให้คะแนน อายุ 10 คะแนน สุขภาพ 20 คะแนน ใบหน้า รูปร่าง บุคลิกภาพ 10 คะแนน การแต่งกายเรียบร้อยสวยงาม 10 คะแนน สำหรับรางวัล รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท รองอันดับ 1 18,000บาท รองอันดับ2 15,000บาท รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน 10,000บาท รางวัลสาวเหลือน้อยอาวุโส 5,000บาท และรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี ซึ่งได้กันทุกคน คนละ1,000บาท

    โดยในรอบแรกจะมีผู้แข่งขันจำนวน 35 คน ในรอบต่อไปตัดเหลือ 10 คน และรอบสุดท้ายเหลือ 3 คน โดยผู้เข้ารอบ 10 คน ต้องได้แสดงความสามารถและตอบคำถามของเหล่าแม่ๆที่เข้าประกวดที่เรียกเสียงหัวเราะสนุกสนานและความอบอุ่น ให้กับคณะกรรมการรวมถึงผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ในปีนี้ ผู้ที่คว้ารางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ไปครองได้แก่หมายเลข 29 คุณแม่ลลดา กุลบูรณะพงศ์ อายุ 63 ปี จากอำเภอ สัตหีบ รับถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพายและเงิน 10,000 บาท จากนางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะกรรมการสื่อมวลชน ส่วนตำแหน่งรางวัลสาวเหลือน้อย บ้านนา ในปีนี้ตกเป็นของ หมายเลข 29 คุณแม่ลลดา กุลบูรณะพงศ์ อายุ 63 ปี จากอำเภอสัตหีบ รับมงกุฎ ถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมสายสะพายและเงินรางวัล 20,000 บาทจากนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้รับไป 2 รางวัล ส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นของ หมายเลข 9 คุณแม่แสงสุรีย์ รุ่งสวัสดิ์มงคล อายุ 80 ปี จากอำเภอ เมืองชลบุรี รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศพร้อมสายสะพายและเงินรางวัล 18,000 บาท จากนายองอาจ ประเสริฐจิตต์ รองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี และตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นของ หมายเลข 23 คุณยายกิมตั่น พ่อค้า อายุ 101 ปี จากอำเภอบางละมุง รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมสายสะพายและเงินรางวัล 15,000 บาทจากนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี และรางวัลสาวเหลือน้อยอาวุโส ในปีนี้ได้แก่ หมายเลข 23 คุณยายกิมตั่น พ่อค้า อายุ 101 ปี จากอำเภอบางละมุง รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมสายสะพาย จากนางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

วิศาล///ชลบุรีปู

 

Related posts