จ.ชลบุรี ร่วม อบจ.ชลบุรี ทม.ชลบุรี สืบสานประเพณีคู่บ้านคู่เมือง จัดงานประเพณีวิ่งควาย “หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก” ครั้งที่ 151

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 151 โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ร่วมขบวนแห่เกวียนงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นการแห่ริ้วขบวนเกวียนกัณฑ์ 13 เล่ม วนรอบถนนในตัวเมืองชลบุรี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่มีความเก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรี ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานหนึ่งเดียวในประเทศไทย และถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและควรอนุรักษ์ให้มีความยั่งยืน โดยกำหนดจัดงาน “ประเพณีวิ่งควาย”เป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือก่อนออกพรรษา 1 วัน

ซึ่งถือเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ “หนึ่งเดียวในไทย  หนึ่งเดียวในโลก”  โดยในปี 2565 นี้ นับเป็นครั้งที่ 151 ของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 – 9 ตุลาคม 2565  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย  การแห่ริ้วขบวนเกวียนกัณฑ์  ริ้วขบวนคำขวัญจังหวัดชลบุรี การประกวดควายงาม  ควายพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ การประกวดตกแต่งควายประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ การแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่าง ๆ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเพ้นท์สีควายปูนปั้น การประกวดน้องนางบ้านนา การประกวดนางฟ้าจำแลงบ้านนา การประกวดสาว (เหลือ)น้อยบ้านนา และการแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ

Related posts