มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  หม่อมหลวงสราลี กิติยากร กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน  โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา พสกนิกรชาวอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  ร่วมพิธี

เนื่องจากจังหวัดลำพูน ประสบกับสภาวะความกดอากาศต่ำกำลังแรง ได้แผ่ปกคลุมพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประกอบกับอิทธิพลของพายุโนรู ทำให้จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 8 อำเภอ 41 ตำบล 385 หมู่บ้าน 4,026 ครัวเรือน  เบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย บ้าน 116 หลัง นาข้าว 2,526 ไร่ สวน 1047 ไร่ พืชไร่ 2,186 ไร่ พืชสวน 40 ไร่ ฝาย 13 แห่ง ถนน 141 สาย และ สะพาน 17 แห่ง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงห่วงใยราษฎร ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

สำหรับวันนี้ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 1,155 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำพูน  โดยได้มอบถุงยังชีพ ถวายแด่ พระสงฆ์ จำนวน 55 รูป  และผู้แทนจาก 4  อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอลี้  อำเภอป่าซาง  และอำเภอเวียงหนองล่อง เข้ารับมอบ ถุงยังชีพพระราชทาน  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระรูปพระวรวงศ์ธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ และพระรูปพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นอกจากนี้  หม่อมหลวงสราลี กิติยากร กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย   ยังได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ที่พักอาศัย พื้นที่อำเภอป่าซาง จำนวน 5 ราย  พร้อมนำความห่วงใย ต่อราษฎรผู้ประสบอุทกภัย  ให้มีกำลังใจ ที่เข้มแข็ง และผ่านสถานการณ์ดังกล่าว ไปได้    ทั้งนี้ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน อย่างหาที่สุดมิได้

Related posts