ฝ่ายปกครองตรวจค้นยึดยาบ้า 30 เม็ด นอภ.บ้านม่วง สั่งเร่งขยายผลดำเนินคดีตัวการใหญ่

เมื่อคืนวันที่ 8 ตุลาคม 2565 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง ได้รับรายงานผลการจับกุม ปราบปรามยาเสพติด โดย นายนพพล สอนเคน ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง และ นายไทยสมุทร จันทร์ทองสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง อส. เข้าตรวจสอบร่วมกับ นายดวงปี โนนทะพิมพ์ กำนันตำบลหนองกวั่ง ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สืบเนื่องจาก ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ได้จัดตั้งจุดตรวจ และ ออกลาดตระเวนพบชายไทย มีพฤติกรรมต้องสงสัย จึงแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และทำการตรวจค้นพบ ยาบ้า จำนวน 30 เม็ด และ เงินสดจำนวนหนึ่ง จากนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้ควบคุมตัวชายคนดังกล่าวมาทำการสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายจำหน่ายยาเสพติด ที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านม่วงที่ 12

ทั้งนี้ อำเภอบ้านม่วง ได้ประกาศเป็นวาระของอำเภอที่จะใช้มาตรการทางกฎหมาย และ มาตรการทางสังคม ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และ เครือข่ายจำหน่ายยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน รวมทั้ง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันในมิติต่างๆ ทั้งนี้ ชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) อำเภอบ้านม่วง มีภารกิจในการลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจสกัดกั้นป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยอำเภอบ้านม่วง ได้ทำการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ ชรบ.แต่ละตำบลหมู่บ้าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายปกครองดูแลความสงบเรียบร้อย และ คุ้มครองป้องกันเหตุร้ายสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related posts