เจ้าคณะภาค10 มอบถุงยังชีพ-น้ำดื่มและเงินสดให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 ชุมชนในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565  ที่บริเวณสะพานขาว ถนนสายศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ  พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 10 พระเมธีวรญาณ  รองเจ้าคณะภาค 10 พระศรีวชิรบัณฑิต เลขานุการเจ้าคณะภาค 10  พระมหาคนอง ปคุโณ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 10 ได้เป็นประธานมอบถุงยังชีพ-น้ำดื่มและเงินสดให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 ชุมชนในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  และผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  นำประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประกอบด้วยชุมชนโนนสำนักมิตรภาพ  ชุมชนโนนสำราญ และชุมชนสะพานขาวจำนวน 208 ราย   เข้ารับมอบถุงยังชีพน้ำดื่มและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ทั้งนี้เพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 ชุมชนในเทศบาลเมืองศรีสะเกษต่อไป

Related posts