หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวินจัดการอบรม กู้ชีพ-กู้ภัยในที่สูง

เมื่อเวลา10.00น.ของวันที่ 8 ต.ค. ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ภายใน โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นายเอนก สุภาภรณ์ ประธานที่ปรึกษา นายณัฐกิตต์ เตียวประเสริฐ ที่ปรึกษา นายไพโรจน์ วรนุชกุล ที่ปรึกษา นายวัชรพงษ์ พรศิริ คณะกรรมการจุด นายกำแพง อัคชาติ หัวหน้าจุดศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน  ได้จัดอบรมหลักสูตร “อบรม Basic  Rope  rescue” ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย ศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวินจำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน

หลักสูตรการกู้ภัยเบื้องต้น  แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การบรรยายวิชาระบบบัญชาการเหตุการณ์เบื้องต้น, จรรยาบรรณกู้ภัย, การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย, การตรวจสอบโครงสร้างอาคารและความเสียหายจากอาคารถล่ม, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง, เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย,  พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่พิเศษ อาทิ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง และการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่ม เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือป้องกันภัยให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย โดยมีทีมครูฝึก  DMAT Thailand เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติการอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ร่วมเป็นผู้ฝึกอบรมและดูแลผู้เข้ารับการฝึกประจำฐานฝึกปฏิบัติการฯ

Related posts