นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอีเซ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายสุวรรณ เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ / ผู้อำนวยการอำเภอ  เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมี นางเพชรลดา  เนตรเนติกุล ภรรยานายอำเภอโพธิ์ศรีสุรรณ  พร้อมด้วย   นางขวัญตา  คิดดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  นายนิคม  ชาลี  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง, นายอุทิศ  พิทักษา  สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ,พ.ต.ท.นันทิวัฒน์  พรมทา รอง ผกก.สอบสวน.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ,

นายยงยศ  ช่วยบุญ  เกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ,นายกิติ  ร่มแก้ว  ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายวีระยุทธ  ศรีละพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ,นางสาวนงเยาว์  พรหมมา  พัฒนาการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ,นายณรงฤทธิ์  เเขมคำ  ผอ.โรงเรียนไตรมิตร , นายสุวรรณ  โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ,นายสืบศักดิ์  แสงลับ  ผู้จัดการ ธกส. สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ,นายสุนทร  งามศรี กำนันตำบลอีเซ,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เเพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันตำบลอีเซ ประชาชนจิตอาสา และสมาชิก อส .อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  ที่ 23  มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองจมะ  หมู่ที่ 10  ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 39 ครัวเรือน  ทั้งนี้เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอีเซ

Related posts