ชาวบ้านลุ่มน้ำชียื่นหนังสือ ซัดรัฐจัดการน้ำพลาดทำท่วมซ้ำซาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงสาย วันที่ 6 ต.ค.65 ที่ผ่านมา ที่หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดยโสธร ประมาณ 150 กว่าคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด,เขื่อนยโสธร-พนมไพรและเขื่อนธาตุน้อย ที่ต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์มา 14 ปี แต่กระบวนการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหายังมาติดขัดที่กรอบระยะเวลาการดำเนินการแปรภาพถ่ายทางอากาศเพื่อรับรองพื้นที่ได้รับผลกระทบของชาวบ้าน จึงเดินขบวนมายื่นหนังสือข้อเสนอกรอบเนื้อหาและระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนฯ เพื่อเร่งรัดรัดดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนฯเดินทางมารับหนังสือ

นายนิมิต หาระพันธ์ อายุ 63 ปี กรรมการเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดยโสธร กล่าวว่า วันนี้ 6 ตุลาคม 2565 ทางตัวแทนเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดยโสธร กว่า 100 คน ได้รวมตัวที่หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรและเดินเท้าเข้าไปที่ศาลากลางจังหวัด ในขณะที่ก่อนยื่นหนังสือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ทางตัวแทนชาวบ้านได้กล่าวถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมคือโครงสร้างการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนธาตุน้อย ในแม่น้ำชีตอนล่าง โดยรัฐจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังจากมีการสร้างเขื่อนที่เป็นปัญหาแล้วยังมีการบริหารจัดการน้ำที่ไม่สัมพันธ์และไม้สอดคล้องกับฤดูกาลและพื้นที่ กลับส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านลุ่มน้ำชี กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงและยังทำให้ชาวบ้านสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพทำนาปีในพื้นที่ของตนเอง เพราะการบริหารจัดการน้ำที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐ ดังนั้นเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จึงมีข้อเสนอเร่งด่วนดังนี้ 1.ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาเขื่อนน้ำชี โดยยึดตามกรอบระยะเวลาที่เสนอ เช่น การแปรภาพถ่ายทางอากาศให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565 รับรองพื้นที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 2.เร่งดำเนินการเยียวยาให้กับชาวบ้านที่เรียกร้องสิทธิ์จากผลกระทบการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เรียกร้องมา 14 ปี 3.หยุดโครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูน ที่จะมาซ้ำเติมเพิ่มปัญหาคนลุ่มน้ำชี

นายสิริศักดิ์ สะดวก อายุ 43 ปี ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี ร้อยเอ็ด ยโสธร กล่าว่า “โขง ชี มูน” เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ของรัฐบาลไทยเมื่อ 30 ปีก่อน ที่พยายามนำเสนอภาพฝันของการขจัดปัญหาความแห้งแล้งในภาคอีสานแบบถาวร โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่สำคัญอย่างลุ่มน้ำชี-ลุ่มน้ำมูน แต่เวลาที่ล่วงเลยมาถึงปัจจุบันโครงการนี้กลับถูกประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โขง ชี มูน นักวิชาการและประชาชนทั่วไป วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ถึงปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่ล้มเหลวของรัฐและความไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในหลากหลายมิติ

“บทเรียนของเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อยในแม่น้ำชี ภายใต้โครงการ โขง ชี มูน เป็นสาเหตุที่ก่อปัญหามาเรื้อรังที่ทำให้ชาวบ้านลุ่มน้ำชี ร้อยเอ็ด ยโสธร เรียกร้องสิทธิ์มา 14 ปี การรวมศูนย์อำนาจการจัดการน้ำ และอำนาจการตัดสินใจทางนโยบายถูกกำหนดอยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจที่ไม่ได้เข้าใจภูมินิเวศ ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ทุกพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการประชาชนกลับได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน เช่น การถูกอพยพโยกย้ายออกจากถิ่นฐานบ้านเกิด การสูญเสียที่ดินทำกิน น้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรยาวนาน การสูญเสียอาชีพประมงพื้นบ้าน การพังทลายของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการหายไปของพันธุ์ปลา พันธุ์พืชท้องถิ่น ดินเค็มแพร่กระจาย ผลกระทบที่เกิดยังทำลายโครงสร้างทางชุมชน ตลอดจนยังทำลายระบบสิทธิการจัดการทรัพยากรแบบดั่งเดิม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้สร้างความขมขื่นต่อประชาชนลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูนกันอย่างถ้วนหน้า ดังนั้นรัฐจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องในวันนี้ก่อนที่ชาวบ้านจะยกระดับการแก้ไขปัญหาไปทำเนียบรัฐบาล”นายสิริศักดิ์ กล่าว

นายสุวัฒน์ กล่าวว่าจังหวัดยโสธรให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หากจังหวัดมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องก็จะเร่งทำเดินการให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว แต่หากอยู่นอกเหนืออำนาจของจังหวัดที่จะสามารถแก้ไขได้ก็จะเสนอเรื่อไปยังส่วนกลางและจะติดตามให้เร็วที่สุด โดยขอให้พี่น้องทราบแนวทางการดำเนินงานของทางจังหวัดด้วย เพราะทางจังหวัดให้ความสำคัญต่อความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ขอหี่น้องที่มาวันนี้มีความสบายใจได้

ต่อมาเมื่อเวลา 11.20 น. กลุ่มเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดยโสธรได้รอยื่นหนังสือร้องเรียนอีกฉบับให้ ผอ.โครการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่าง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการจัดทำข้อมูลพื้นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนฯ แต่ไม่มีตัวแทนมารับมอบชาวบ้านจึงไม่พอใจต่อการทำงานของ ผอ.เนื่องจากชาวบ้านได้ประสานไปแล้วว่าจะมายื่นหนังสือในวันนี้ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าจะมีตัวแทนมารับมอบแต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ทางกลุ่มเครือข่ายฯได้ประสานไปยังผอ.อีกครั้งแต่กลับปิดโทรศัพท์มือถือไม่สามารถติดต่อได้ ชาวบ้านจึงตัดสินใจจุดไฟเผาหนังสือดังกล่าวทิ้งพร้อมกับให้เวลาในการแปลงภาพถ่ายทางอากาศให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรับรองและประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนฯ

Related posts