อ.คลองใหญ่ สถานศึกษา ในพื้นที่ให้ความร่วมมือลดธงครึ่งเสา 1 วัน แสดงความเสียใจเหตุการณ์กราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลอุทัยสวรรค์

เมื่อเวลา 08.00น. วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีเด็กเล็กที่จะต้องดูแลและเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชร ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ได้เปิดเผยว่าต่อกรณีเหตุการณ์โศกนาฎกรรมที่ จ.หนองบัวลําภู ก่อให้เกิดความเสียใจแก่คนไทยทั้งประเทศนั้น

ทางโรงเรียนก็ได้ลดธงลงจากเสาครึ่ง เพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครับผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด 38 ราย ทางโรงเรียนและคณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันทํากิจกรรมที่หน้าเสาธงช่วงเช้าได้ลดธงลงครึ่งเสา พร้อมร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที และขอให้คนไทยทุกคนให้กําลังใจซึ่งกันและกันร่วมผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียที่โหดร้ายนี้ไปด้วยกัน

Related posts