เดิน วิ่ง “ ม่วนกะด้อ อสม.พาแล่นครั้งที่ 2 ” อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

🔴เดิน วิ่ง “ ม่วนกะด้อ อสม.พาแล่นครั้งที่ 2 ” อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ🔴


♦️วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
🔶เวลา 05.30 น.
นายธนูศักด์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดินวิ่ง “ม่วนกะด้อ อสม.พาแล่นครั้งที่ 2 ” ของ รพ.สต.แมด,รพ.สต.ศาลา
ณ รพ.สต.แมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกิจกรรมโครงการได้รับสนับสนุนงบประสาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลแมด
มีผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 250 คน
ประกอบด้วย อสม. ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป
นายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอ กล่าวว่า เป็นความร่วมมือของ รพสต. 2 แห่ง คือ รพสต.แมด และ รพสต.ศาลา โดย อบต.แมด ใช้เงินหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดำเนินการ การจัดกิกรรมครั้งนี้ มี สจ.กฤตชัย  ชัยอมฤตนางพัชรนันท์  เกตุสิทธิสุวรรณ ปลัด อบต.แมด. นายอภิศักดิ์  อินท์บุตร สสอ.หัวตะพาน นายจุมพล พุ่มโพธิ์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ
นายทองพูล ก้อนแก้ว กำนันตำบลแมด
นายมงคล  สุวะมาตย์ ประธานสภา อบต.แมด. นางหยาดฟ้า  แสงวงศ์ ผอ.รพ.สต.แมด. นายพรทวี  บุตรี ผอ.รพ.สต.บ้านศาลา นางรัก  สรศิลป์ ประธาน อสม. ตำบลแมด และชาวบ้านตำบลแมด ร่วมเดิน วิ่ง
//ภาพ/ข่าว/บัณฑิต/สนุกพันธุ์/รายงาน//อำนาจเจริญ//0644560091

Related posts